Powstaną nowe chodniki w gminie Ciechocin

W dniu 5-ego października br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach p. Andrzeja Okrucińskiego starosty golubsko - dobrzyńskiego  i  p. Franciszka Gutowskiego wicestarosty golubsko – dobrzyńskiego, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przetarg nieograniczony - budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Ciechocin.”

Wykonawcą inwestycji jest firma F.P.H.U ”ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak , Elgiszewo ; 87-408 Ciechocin wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca zrealizuje dwie części zadnia tj. : „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin - Świętosław w kilometrażu od 9 + 494 do 9 +636 ” oraz „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2126 C Świętosław - Działyń w kilometrażu od 0 +179 do 0 +221 ” . Natomiast na część dotyczącą „ Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin – Świętosław w  kilometrażu od 0 +360 do 0+750” nie złożono żadnej oferty.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki współpracy samorządów - powiatu i gminy Ciechocin. Koszt realizacji dwóch części zadania  wyniesie  64 555,02 zł .

Podpisana umowa przewiduje  wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, budowę chodnika i zajazdów oraz roboty uzupełniające. Termin realizacji wymienionych prac określono do dnia 15 listopada 2017 r.

HK