Remont i przebudowa chodników oraz parkingów na terenie Powiatu

W dniu 17 sierpnia br. podpisano umowy na realizację zadań pn. „Remont nawierzchni chodników i parkingów przy drodze powiatowej nr 2105C w miejscowości Wielka Łąka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C polegająca na utwardzeniu poboczy i wydzieleniu ruchu pieszego w miejscowości Wielka Łąka”.

 

Wykonawcą zadań jest firma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Brodnicka 1, 97-410 Kowalewo Pomorskie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja przedmiotowych inwestycji opiewa na kwotę całkowitą 131 979,32 zł brutto. Podpisane umowy przewidują przeprowadzenie m.in. robót ziemnych wraz z robotami rozbiórkowymi istniejących nawierzchni, wykonanie nawierzchni chodników i parkingów z kostki betonowej oraz wymianę urządzeń odwadniających.

Inwestycje zostaną zrealizowane wspólnie z Gminą Kowalewo Pomorskie, która przekaże na rzecz Powiatu, na podstawie podpisanej umowy, dotację celową w wysokości 50% ogólnych kosztów zadań.

Plac budowy został przekazany Wykonawcy. W chwili obecnej trwają prace przy realizacji zadania.