Nowe chodniki wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Ciechocin

Powiat na terenie Gminy Ciechocin zakończył realizację inwestycji dotyczących budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 2121 C Ciechocin - Świętosław oraz 2126 C Świętosław – Działyń. Całkowita długość wybudowanych chodników wynosi 184 metry.

Wykonawcą zadania była firma „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak z Elgiszewa wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt wykonania zadań wyniósł 64.555,02 zł brutto z okresem gwarancji na 5 lat.

Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy samorządami inwestycja została wykonana ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania udzielonego w formie dotacji celowej przez Gminę Ciechocin w wysokości 50 % kosztów całkowitych zadania.