Trwają prace przy budowie chodników przy drogach powiatowych. Inwestycja przewiduje budowę trzech odcinków - dwa w Gminie Zbójno o łącznej długości prawie 500 metrów - jeden wzdłuż drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo, drugi wzdłuż drogi powiatowej nr 2130C Dulsk - Ruże - Obory oraz drogi nr 2137C Obory – Wildno, natomiast trzeci dotyczy budowy 443 metrowego odcinka chodnika przy ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.

Place budów zostały przekazane Wykonawcy robót. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace na  ulicy Słuchajskiej, natomiast na początku czerwca br. rozpocznie realizację zadania na terenie Gminy Zbójno.

Realizacja przedmiotowych inwestycji opiewa na kwotę całkowitą 327 373,85 zł brutto, przy czym koszt budowy dwóch chodników w Gminie Zbójno wynosi 128 248, 06 zł brutto (5 lat gwarancji), natomiast koszt budowy chodnika przy ulicy Słuchajskiej wynosi 199 125,79 zł brutto (5 lat gwarancji).

Na podstawie podpisany umów pomiędzy samorządami inwestycje zostaną wykonane ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowań udzielonych w formie dotacji celowych przez Gminę Zbójno oraz Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.