We wtorek 29 maja 2018 r. w Ostrowitem odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji  pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń”.  Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przebuduje 10-kilometrowy odcinek trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Gruntowny remont za kwotę 15,6 mln. zł zakłada przebudowę nawierzchni na odcinku ok. 10 kilometrów. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów. Wykonana zostanie nowa podbudowa, pojawi się wzmacniająca siatka i nowe warstwy bitumiczne, zostaną wykonane pobocza a miejsca niebezpieczne będą zabezpieczone barierami. W zakres zadania wchodzi też wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa istniejących zatok autobusowych, zjazdów oraz poprawa odwodnienia. Roboty budowlane wykona wyłoniona w przetargu firma Trakcja PRKiI. Trasa będzie objęta 7-letnią gwarancją. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec bieżącego roku.

Umowę na realizację zadnia podpisano 29 maja 2018r., podpisy złożyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik oraz dyrektor oddziału firmy Trakcja PRKiI Marek Antoniak. W uroczystości wzięli także udział przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i radni województwa Piotr Kwiatkowski i Waldemar Przybyszewski. Powiat golubsko-dobrzyński reprezentował starosta Andrzej Okruciński i wicestarosta Franciszek Gutowski, Miasto Golub-Dobrzyń burmistrz Mariusz Piątkowski, gminę Golub-Dobrzyń wójt Marek Ryłowicz, gminę Kowalewo Pomorskie burmistrz Andrzej Grabowski, gminę Radomin Piotr Wolski.

Pomimo, że jest to inwestycja rządowa to wymagała poparcia samorządów wszystkich szczebli o czym, deklarowali Marszałek Województwa i radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.