Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności serwisu Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu

Zgodność ze standardami

Serwis spełnia wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 na poziomie min. AA.

Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej zawartymi w planie eEurope 2002 dla serwisów administracji publicznej. Serwis jest zgodny ze standardem HTML 4.01.

Pomoc w nawigacji

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki. Odnośniki Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Strona nie zawiera obrazków czysto dekoracyjnych w kodzie HTML.

Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows. Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E. Home Page Reader, kolejny program udźwiękawiający dla Windows. Dostępne są czasowe wersje demonstracyjne. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich. Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach. Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Darmowa wersja do pobrania; dostępna na Windows, Macintosha, Linuksa i inne systemy operacyjne.

Oświadczenie powstało w oparciu o dokument http://www.mimas.ceti.pl/dia/ i może być rozpowszechniane na analogicznych zasadach.