Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń; tel.:+48 56 683 22 86 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem zbierania danych jest uzyskanie odpowiedzi na złożone pismo. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3.Inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu jest Pan Piotr Dołęgowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na złożone pismo. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadań związanych z powyższym celem co jednoznaczne jest z odstąpieniem od umowy, procesu wydania decyzji, uzyskania odpowiedzi, itd.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z kategorią archiwalną określoną dla organów powiatu na podst. art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.