Zimowe utrzymanie dróg

Tutaj znajdziesz informacje o zimowym utrzymaniu dróg, plan pracy piaskarek, dyżury

Czytaj więcej

Zgłoszenie awarii

Tutaj możesz zgłosić ubytki w nawierzchni jezdni lub chodnika i inne nieprawidłowości drogowe

Czytaj więcej

Druki i Wnioski

Tutaj znajdziesz druki i wnioski niezbędne do załatwienia spraw w ZDP

Czytaj więcej

Wykaz dróg

Tu znajdziesz mapę oraz wykaz dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Czytaj więcej

Najnowsze wiadomości

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Wielkiej Łące

08-11-2018

Powiat, przy dofinansowaniu udzielonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie, zrealizował inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0+000 – 0+400”. Zadanie dotyczyło budowy 400 metrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Inwestycja objęła również budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów na prywatne posesje wraz z...

więcej

Sprawozdanie z realizacji Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres V kadencji

08-10-2018

W latach 2015-2018 dokonano przebudowy dróg powiatowych na łącznym odcinku 34,774 km. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 871 135,79 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych – 405 927,00 zł, dofinansowanie ze środków krajowych m.in. z ministerstw – 2 943 288,33 zł, dotacje celowe z gmin – 795 011,26 zł, inne dofinansowanie - 200 000,00 zł, środki własne powiatu  – 4 526 909,20 zł

więcej

Przekazanie samochodu specjalnego marki STAR dla OSP Wielkie Rychnowo

10-09-2018

W dniu 5 września br. miało miejsce przekazanie samochodu specjalnego marki STAR z podnośnikiem koszowym znajdującym się na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie. W związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ze strony jednostki OSP Wielkie Rychnowo, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął decyzję o przekazaniu samochodu...

więcej

Nowe chodniki przy drogach powiatowych w Gminie Zbójno

09-08-2018

W dniu 27 lipca br. Powiat Golubsko-Dobrzyński wraz z przedstawicielami Gminy Zbójno – Panią Wójt Katarzyna Kukielską oraz Sekretarzem Panem Jackiem Foksińskim odebrał od Wykonawcy zadanie  polegające na budowie chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych. Zrealizowana inwestycja objęła budowę dwóch chodników w Gminie Zbójno - jeden odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr...

więcej

Nowy chodnik przy ulicy Słuchajskiej

29-06-2018

Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z budową chodnika zlokalizowanego przy ulicy Słuchajskiej. W dniu 26 czerwca inwestycja została odebrana przez przedstawicieli Powiatu oraz Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. W ramach inwestycji został wybudowany 443 metrowy odcinek chodnika z kostki betonowej oraz przebudowane zostały istniejące nawierzchnie zjazdów. Ponadto wykonane zostało nowe odwodnienie jezdni...

więcej

Rusza remont drogi kowalewskiej

01-06-2018

We wtorek 29 maja 2018 r. w Ostrowitem odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji  pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń”.  Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przebuduje 10-kilometrowy odcinek trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Gruntowny remont za kwotę 15,6 mln. zł...

więcej

Budowa kolejnych chodników przy drogach powiatowych

07-05-2018

Trwają prace przy budowie chodników przy drogach powiatowych. Inwestycja przewiduje budowę trzech odcinków - dwa w Gminie Zbójno o łącznej długości prawie 500 metrów - jeden wzdłuż drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo, drugi wzdłuż drogi powiatowej nr 2130C Dulsk - Ruże - Obory oraz drogi nr 2137C Obory...

więcej

Nowe chodniki wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Ciechocin

27-11-2017

Powiat na terenie Gminy Ciechocin zakończył realizację inwestycji dotyczących budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 2121 C Ciechocin - Świętosław oraz 2126 C Świętosław – Działyń. Całkowita długość wybudowanych chodników wynosi 184 metry. Wykonawcą zadania była firma „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak z Elgiszewa wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt wykonania...

więcej

Remont i przebudowa chodników oraz parkingów na terenie Powiatu

18-10-2017

Remont i przebudowa chodników oraz parkingów na terenie Powiatu W dniu 17 sierpnia br. podpisano umowy na realizację zadań pn. „Remont nawierzchni chodników i parkingów przy drodze powiatowej nr 2105C w miejscowości Wielka Łąka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C polegająca na utwardzeniu poboczy i wydzieleniu ruchu pieszego w miejscowości Wielka...

więcej

Powstaną nowe chodniki w gminie Ciechocin

05-10-2017

W dniu 5-ego października br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach p. Andrzeja Okrucińskiego starosty golubsko - dobrzyńskiego  i  p. Franciszka Gutowskiego wicestarosty golubsko – dobrzyńskiego, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przetarg nieograniczony - budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Ciechocin.” Wykonawcą inwestycji...

więcej

Remonty nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Radomin oraz Golub-Dobrzyń

04-09-2017

W dniu 1 września br. została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego remontu nawierzchni dróg powiatowych. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia. Podpisana umowa opiewa na kwotę całkowitą równą 1 453 992,31 zł brutto. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu sprysku...

więcej

Nowy chodnik przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka

04-07-2017

W dniu 29 czerwca odbył się odbiór zadania polegającego na „Budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka w km od 3+634 do 5+090”.  W ramach zadania wybudowano prawie 1,5 kilometrowy odcinek chodnika oraz utwardzono pobocza wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. Dodatkowo zostały wykonane nowe przepusty pod...

więcej