Up

Formularze

Karta usługi - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Zgłoszenie szkody w mieniu z ubezpieczenia OC zarządcy drogi
Wniosek wydanie zgody na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego* z drogi powiatowej
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu usunięcia awarii
 
 
Powered by Phoca Download